האות א

האות א’ המיוחדת קמעא האות א’ , האות הראשונה של א’ב’ העברי,’ מבקשת לה ‘ התייחסות מיוחדת. בסוף המילה לא

היא תטייל ברחבי העולם אך תגור רק בעיר גדולה, כי היא עירונית

המילה ‘ישראל ‘ היא שם עצם פרטי ואילו המילה ‘ישראלי’ תתאר את האדם בדיוק כמו שניתן לומר עליו שהוא גבוה

עורכת דין היא היום אורחת שלי

...האם 2 = 1+1 ? לא מדויק

גם במתמטיקה זו לא אקסיומה וזו לא אמת בסיסית שאכן 2 = 1+2. על אחת כמה וכמה שאין זה כך

האות א

האות א’ המיוחדת קמעא האות א’ , האות הראשונה של א’ב’ העברי,’ מבקשת לה ‘ התייחסות מיוחדת. בסוף המילה לא

Scroll to top
Skip to content