Monthly Archive: March 2017

המילה היא  שלי – כתיבה עריכה והגהה

המילה היא שלי – כתיבה עריכה והגהה

‘המילה היא שלי’ כי אני כותבת, עורכת ומשכתבת טקסטים אקדמיים בכול תחומי העבודות במוסדות להשכלה גבוהה, טקסטים שיווקיים –פרסומיים לאתרי

Read More »