Yearly Archive: 2017

המילה היא  שלי – כתיבה עריכה והגהה

המילה היא שלי – כתיבה עריכה והגהה

‘המילה היא שלי’ כי אני כותבת, עורכת ומשכתבת טקסטים אקדמיים בכול תחומי העבודות במוסדות להשכלה גבוהה, טקסטים שיווקיים –פרסומיים לאתרי

Read More »

הקראה או קריאה במקומכם

הקראה או קריאה במקומכם, הגהה ועריכה. עליכם לקרוא חומר מסוים ומסיבה כול שהיא אינכם מסוגלים? אני אקרא את החומר עבורכם.

Read More »