קורס לשיפור הדיבור– מיועד למי שיודע עברית (תאורטית) ו’פוחד’ לדבר שיחות ודיאלוגים ‘smalle take’

הקורס יתקיים במסגרת:

שיעור פרטי – תלמיד מול מורה. ‘one by one’
שיעור ‘סמי’ פרטי – קבוצה קטנה 3-4 תלמידים semi private