אלף בית – האותיות העבריות.
לימוד קריאה בעברית.
שמות עצם זכר ונקבה, יחיד ורבים.
שמות תואר והתאמתם במין ובמספר.
פעלים בהווה. חלוקתם לקבוצות בהתאם למקצב ו’מוסיקה ‘
שם הפועל והשימוש בו.
הפועל “להיות” בעבר ומתי משתמשים בו.
לומדים תבניות דיבור ורכישת אוצר מילים בסיסי, כך שאפשר לנהל שיחות בסיסיות ויומיומיות
הקורס יתקיים במסגרת:

שיעור פרטי – תלמיד מול מורה. one by one
שיעור ‘סמי’ פרטי – קבוצה קטנה 3-4 תלמידים semi private
שיעור קבוצתי – קבוצה בת 5-15 תלמידים Group class