רמת ביניים – לתלמידים עם ידע קודם בשפה. ההתקדמות וההתמקדות אישית לכל תלמיד.

משפרים את מיומנויות השיחה והדיבור ואת הבנת הנקרא.
מרחיבים ומעשירים את אוצר המילים. משפרים את הבנת הקריאה והבנת הנשמע.
לומדים שמות עצם מופשטים ומעשירים את שמות התואר
לומדים את שמות העצם היוצאים מן הכלל, בזכר ונקבה.
לומדים פעלים – בזמן עבר ובזמן עתיד. חלוקתם לקבוצות בהתאם למקצב ו’מוסיקה ‘.
הקורס יתקיים במסגרת:

שיעור פרטי – תלמיד מול מורה. ‘one by one’
שיעור ‘סמי’ פרטי – קבוצה קטנה 3-4 תלמידים semi private
שיעור קבוצתי – קבוצה בת 5-15 תלמידים Group class