קריאת התנ”ך בעברית – הבנה מילולית והעשרה על ידי פרושים שונים.

לימוד תבניות בסיסיות
קריאה בתנ”ך והבנתו במספר רמות.