קורס לימוד ושיפור הבנת הנקרא – מיועד שרוצה לקרוא ספרים ועיתונים

הקורס יתקיים במסגרת:

שיעור פרטי – תלמיד מול מורה. ‘one by one’
שיעור ‘סמי’ פרטי – קבוצה קטנה 3-4 תלמידים semi private