הכנה למבחני קבלה לאוניברסיטה לטכניון ולמכללה.

הכנה למבחן יעל לפי מבנה המבחן במוסדות להשכלה גבוהה.

השלמת משפטים
הבנת הנקרא
ניסוח מחדש
כתיבת חיבור
הקורס יתקיים במסגרת:

שיעור פרטי – תלמיד מול מורה.’one by one’
שיעור ‘סמי’ פרטי – קבוצה קטנה 3-4 תלמידיםsemi private