גם במתמטיקה זו לא אקסיומה וזו לא אמת בסיסית שאכן 2 = 1+2.

על אחת כמה וכמה שאין זה כך בשפה העברית

עורך- דין , מתווך- נדל”ן הינם סמיכות. שני שמות עצם שבחיבורם יוצרים שם עצם חדש, אשר במשמעותו אינו חייב להיות קשור לשני שמות העצם המקוריים, שיוצרים אותו. (בית ספר אינו ספריה =’הבית של הספרים’ )

מילת העצם הראשונה מבין שני שמות העצם הינה זו שקובעת אם שם העצם כולו הינו יחיד או רבים , או אם הינו זכר או נקבה.

חנות פרחים או חנות ספרים הינה רק חנות אחת. ספר ילדים או חוברת תרגילים הינם רק ספר או חוברת אחת.

צורת הרבים של ספר ילדים הינה ספרי ילדים.

אי לכך צורת הרבים של עורך דין תהיה עורכי- דין ועורכת דין תהפוך ברבים לעורכות דין. כולם עוסקים בדינים שונים ומגוונים אך, בשום אופן הם אינם עורך או עורכת דינים.

בסמיכות, ה’ הידיעה תופיע תמיד לפני מילת העצם השנייה . לכן יש לומר:

עורך הדין שלי לא יגיע בזמן לבית המשפט בגלל פקק התנועה שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים בכביש החוף.